Dotarczamy rozwiązania idealne dla Ciebie oraz Twojej firmy
Dotarczamy rozwiązania idealne dla Ciebie oraz Twojej firmy
Dotarczamy rozwiązania idealne dla Ciebie oraz Twojej firmy
Dotarczamy rozwiązania idealne dla Ciebie oraz Twojej firmy

Nie chcesz tracic czasu na szukanie odpowiednich informacji? Zapytaj nas o ofertę! Kliknij Tutaj

Pełna nazwa firmy
Imię i nazwisko*
Telefon*
Adres e-mail*
NIP (do ewentualnej FV)
Załącznik

Treść zapytania

Silikon/TPE

Trwałość, elastyczność i odporność

Do najważniejszych cech silikonu – stanowiących o jego użyteczności w najbardziej odpowiedzialnych zadaniach w różnych gałęziach przemysłu – należą trwałość, elastyczność i odporność na wysokie i niskie temperatury. Dzięki temu elementy silikonowe doskonale zdają egzamin w ciężkich i zmiennych warunkach, np. jako uszczelnienia w silnikach samochodowych, w samolotach, w budownictwie. Obojętność fizjologiczna silikonu umożliwia wykorzystywanie go przy zadaniach wymagających sterylnego otoczenia, szczególnie w medycynie, np. w kontakcie z organizmem człowieka albo w dziedzinach związanych z żywnością.

Te cechy wynikają z faktu, że kauczuk silikonowy – jako jedyny spośród wszystkich elastomerów użytkowych – nie zawiera atomów węgla w łańcuchu głównym polimeru. Makrocząsteczka zbudowana jest z na przemian ułożonych atomów krzemu i tlenu, tworząc wybitnie stabilną strukturę, analogiczną do kwarcu czy szkła. Z tej odmiennej budowy molekularnej wynikają szczególne właściwości wyrobów silikonowych:

•trwałość ponad 50 lat!

•zachowanie elastyczności w zakresie temperatury od -100oC do +350oC

•wybitna odporność na starzenie cieplne, atmosferyczne i UV

•brak twardnienia z upływem czasu, ponieważ ich elastyczność jest cechą strukturalną polimeru, a nie skutkiem modyfikacji plastyfikatorami

•antyadhezyjne właściwości powierzchni chroniące przed zabrudzeniem

•hydrofobowość, umożliwiająca np. wielokrotną sterylizację przez gotowanie

•możliwość uzyskania żywych i trwałych kolorów

•małe odkształcenie trwałe po wielokrotnym ściskaniu

 

TPE - INTELIGENTNY SPOSÓB NA UDOSKONALENIE PRODUKTU

Przetwórstwo elastomerów termoplastycznych (TPE) jest podobne do przetwarzania plastiku. Jedyna różnica polega na tym, że po przetworzeniu nabierają one właściwości elastycznych. Na obecnym etapie rozwoju technologicznego, wyroby z TPE wytwarzane metodą wulkanizacyjną nie mogą zastąpić produktów gumowych w całym zakresie ich wykorzystania. Jednakże postęp w tej dziedzinie jest bardzo szybki, przez co coraz częściej guma EPDM zastępowana jest przez TPE w wielu zastosowaniach technicznych.

Najważniejsze zalety TPE w porównaniu do EPDM to:

•bardzo łatwe przetwarzanie metodami wytłaczania, koekstruzji i wtrysku

•możliwość recyklingu 100% odpadów produkcyjnych

•możliwość recyklingu 100% zużytych gotowych produktów

•większy stopień powtarzalności procesu produkcyjnego

•większy stopień powtarzalności i wyższa jakość gotowych wyrobów 

•niski koszt przetwarzania